Inzulínová pumpa

Inzulínová pumpa je malý přístroj (velikosti mobilního telefonu), který obsahuje zásobník s rychle působícím inzulínovým analogem. Pumpa dávkuje automaticky podle předem stanoveného programu tzv. bazální dávku inzulínu (například jednu jednotku inzulínu za hodinu). Před   jídlem si pak pacient prostřednictvím tlačítek nebo dotykového displeje vydá inzulín k pokrytí vzestupu krevní glukózy po jídle. Pacient je neustále spojen s pumpou katétrem (hadičkou), který vede inzulín do podkožně zavedené kanyly (jehly). Kovové kanyly se musí měnit nejpozději druhý den, teflonové každý třetí den. Katétr a zásobník inzulínu se musí pochopitelně vyměňovat také.

Pumpu lze odpojit pouze na krátkou dobu (například sprchování).

Léčba inzulínovou pumpou je jednou ze dvou variant tzv. intenzifikovaného inzulínového režimu. Tou druhou je aplikace minimálně 4 injekcí inzulínu denně – 1-2 injekcí bazálního inzulínu a obvykle 3 injekcí rychle působícího inzulínu před hlavními jídly.

Intenzifikovaný inzulínový režim je jediný způsob, jak dosáhnout žádoucí kompenzace diabetu u člověka, který má zcela nebo téměř úplně vyhaslou vlastní produkci inzulínu (pacienti s diabetem 1.typu, někteří pacienti s diabetem 2.typu příp. jiným typem diabetu). Normalizace glykémií je nezbytná z hlediska prevence vzniku a rozvoje chronických diabetických komplikací.

Léčba inzulínovou pumpou má svá indikační kritéria i kontraindikace. Inzulínovou pumpou jsou léčeni především pacienti s diabetem 1.typu. Lze ji, jak již bylo zmíněno, použít ale i u pacientů s diabetem 2.typu (příp. jiného typu), kteří vyžadují intenzifikovaný inzulínový režim. S výhodou se používá při přípravě diabetiček na těhotenství, aby bylo dosaženo co nejlepší kompenzace diabetu s ohledem na matku i dítě.

Zahájení léčby a předpis inzulínové pumpy jsou vázány na tzv. diabetologická centra. Léčbu inzulínovou pumpou musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován. V České republice je v indikovaných případech tato léčba (přístroj i spotřební materiál) plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Inzulínová pumpa ovšem sama o sobě nikoho nezkompenzuje. Pacient musí dobře spolupracovat (musí být například ochoten si měřit glykémie minimálně 4x denně) a musí mít potřebné znalosti.

K dispozici na našem trhu jsou inzulínové pumpy od čtyř firem. Včetně přístrojů, které lze propojit se systémem kontinuální monitorace koncentrace glukózy.