Návod

Na internetových stránkách http://test.diaport.cz/ je zprovozněn testovací systém týkající se diabetu a léčby inzulínovou pumpou. Systém umožňuje si nezávazně test vyzkoušet a pak ho psát „naostro“. Napsání testu minimálně na 80% je podmínkou pro léčbu inzulínovou pumpou (ověření nezbytného minima nutného k tomu, aby tato léčba byla efektivní).

Pro jeho používání je nutné projít několika kroky, které jsou popsány níže.

Registrace či přihlášení

Pro získání přístupu k testům nanečisto či naostro je nutné se nejprve zaregistrovat.

Zadejte do Vašeho vyhledávače adresu http://test.diaport.cz/. V pravém horním rohuje vidět aktuální stav – nyní jsme nepřihlášeni.

Klikneme tedy na přihlásit se.

V tuto chvíli se nám načte další stránka se dvěma možnostmi. V levé části máme možnost se přihlásit do systému – tuto možnost volíme, pokud jsme se již zaregistrovali. Pokud jsme na této stránce poprvé, provedeme registraci, ta se nachází v pravé části.

Registrace

Registraci provedeme stisknutím tlačítka „Začněte nyní vytvořením nového účtu!“. Zde vyplníme krátký formulář, položky označené hvězdičkou jsou povinné. Pro zadání hesla k účtu je nutné kliknout na „Klikněte pro zadávání textu“.

Po vyplnění všech položek v tomto registračním formuláři potvrdíme tyto údaje kliknutím na Vytvořit můj nový účet. V tuto chvíli nám do emailové adresy uvedené ve formuláři přijde email obsahující odkaz, kterým potvrdíme registraci. Tento email bude obsahovat i následující pokyn:

Dobrý den,

na stránkách „Diabetologické testy“ byl zadán požadavek na zřízení nového uživatelského účtu s vaší e-mailovou adresou.

Potvrďte prosím tuto žádost na stránce: http://test.diaport.cz/login/confirm.php?data=xyxyxy Ve většině e-mailových programů by se vám tato adresa měla zobrazit jako odkaz, na který stačí kliknout. Pokud tomu tak není, zkopírujte si adresu do schránky a vložte ji do adresního řádku ve svém webovém prohlížeči.

Toto je automaticky generovaný e-mail. Není nutné na něj odpovídat jeho odesílateli.

V případě nejasností mě kontaktujte na e-mail vanismir@gmail.com

S pozdravem,
Miroslav Vaniš

Přihlášení

Pokud jsme se již jednou registrovali, přihlášení do systému provedeme zadáním emailu a hesla v levé části na stránce s registrací a přihlášením.

Přihlášení do kurzů

Po potvrzení registrace či přihlášení bude úvodní stránka vypadat takto

V pravé části okna není nic podstatného, proto ji zde nezobrazujeme.

V levé části okna klikneme na odkaz Titulní stránka. Tím se dostaneme na následující stránku:

Zde máme k dispozici seznam kurzů.

Nejprve budeme chtít vyzkoušet test nanečisto. Proto klikneme na Diabetický test – nanečisto.

Zde se zvolíme Zapsat se do kurzu a dostaneme se rovnou na stránku s možností pokusu psát test

Až přijdeme na stránku příště, již jsme zapsáni a úvodní stránka bude vypadat jako na obrázku níže a po kliknutí na Diabetologický test nanečisto se dostaneme do stejné situace jako po zapsání se do kurzu, viz obrázek výše.

Nyní můžeme již zkoušet diabetologický test a to stisknutím tlačítka Pokusit se o zvládnutí testu.

Až si budeme jisti, že jsme schopni napsat test naostro, vybereme z nabídky na levé straně Titulní stránka – stránka bude vypadat podobně jako na obrázku 6. My v tuto chvíli vybereme Diabetologický test naostro a zvolíme Zápis do kurzu. Test naostro je možné opakovat pouze jednou za dva týdny (14 dní).

Průběh testu

Ještě než začne samotný test, systém se nás zeptá, zda opravdu chceme test zahájit. Od této chvíle se začíná počítat časový limit 60 minut, který je na tento test určen.

Obrazovka je během testu rozdělena na levou a pravou část. Vpravo je tzv. navigace testu, kde máme informaci o zbývajícím čase a můžeme přeskakovat mezi jednotlivými otázkami, když klikneme na příslušné číslo otázky.

V levé části máme konkrétní otázku, 4 možnosti, vždy je pouze jedna správně. Pokud máme zodpovězeno, můžeme se přesunout na další otázku stisknutím tlačítka Další.

Jakmile jsme zodpověděli všechny otázky buď kliknutím na Konec testu.. nebo po dokončení všech otázek – dostáváme se na závěrečnou stránku, kde máme shrnuto, zda jsme nezapomněli na nějakou otázku odpovědět.

Pokud jsme si opravdu jisti, že máme všechny odpovědi správně, můžeme odeslat pokus kliknutím na „Odeslat vše a ukončit pokus“.

Výsledky testu

Po odeslání testu dostaneme okamžité výsledky, kde si můžeme nejen projít chybné odpovědi, ale i získat další informace o testu, viz obrázek 15.

Ve chvíli, kdy bude splněn test dostatečně, otevře se možnost tzv. Téma 2 – kde je možnost vytisknout certifikát o absolvování diabetického testu.