Proč test?

Inspirací k vytvoření testu, kterému důvěrně říkáme „řidičák na pumpu“, byl právě postup ověřování teoretických znalostí, kterým je nutné projít při získávání skutečného řidičského oprávnění. To znamená, že dopředu je známa kompletní sada testových otázek, ze kterých je pak náhodně vytvořen skutečný znalostní test.

V případě „řidičáku na pumpu“ si libovolněkrát můžete zkoušet test nanečisto. I skutečný zkouškový test je možné opakovat. Počet opakování není omezen, nemusí se za ně platit. Pouze se vám přístup na týden zablokuje. To vám poskytuje čas si studijní materiál znovu projít. Myslíme si, že tedy test dříve či později napíše každý. Jeho splnění (minimálně 80% úspěšnost) je na našem pracovišti podmínkou předpisu inzulínové pumpy (nejen první předpis, týká se i výměn po 4 letech). Od pacienta to chce jen věnovat přípravě na složení zkouškového testu trochu času. Člověk tak snáze zjistí, kde má největší mezery.

Děláte to pro sebe. Tak nás neproklínejte a pusťte se do studia! My vám věříme, a především věříme tomu, že cukrovku lze porazit (tedy být výborně zkompenzován). Bez vašeho přičinění to ale prostě nejde.

Další studijní materiál: např. kniha autorek Kateřiny Štechové a Pavlíny Piťhové

Léčba inzulinovou pumpou aneb každodenní život rodiny Novákovy (vydal Maxdorf Praha, s.r.o.)